COVID-19 en hematologische maligniteiten

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het aantal kankerdiagnoses vanaf week 9 gedaald. Dit geldt ook voor hematologische maligniteiten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase.

De daling van het aantal nieuwe diagnoses bedroeg in maart bijna 20% en in april zelfs bijna 25%. In mei was er een gedeeltelijk herstel, maar nog steeds was het aantal diagnoses 15% lager dan gebruikelijk. Nadere beschouwing van de verschillende diagnoses laat zien dat de daling het grootst is bij relatief indolente aandoeningen als chronische leukemieën (zoals chronische myeloïde leukemie; CML), myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) en cutane lymfomen. Bij acute leukemie is de daling het kleinst en werd in mei alweer het normale aantal diagnoses gesteld als voor de COVID-19-epidemie. De andere ziektebeelden nemen een tussenpositie in.

Monitoren

IKNL zal het verloop van aantallen nieuwe diagnoses blijven monitoren. Ook zullen we in samenspraak met HOVON, NVvH, Hematon en V&VN hematologie de effecten van latere diagnoses en eventuele uitgestelde zorg binnen de hemato-oncologie in kaart brengen. Kijk voor meer info over de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg op www.iknl.nl/covid-19.