Scholing en congressen

Er is een diversiteit aan scholingsprogramma’s, trainingen en workshops voor zorgprofessionals binnen de paramedische en psychosociale oncologie. Vaak zijn deze programma’s bestemd voor een specifieke doelgroep en worden ze aangeboden via de betreffende beroepsorganisaties en onderwijsinstituten. Ook zijn de programma’s meestal zichtbaar in de kwaliteitsregisters.

IKNL is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een aantal scholingsprogramma’s en congressen:

E-learning  en masterclass psychosociale zorg voor verpleegkundigen

Ter ondersteuning van de scholing van verpleegkundig(en) (specialisten) op het gebied van psychosociale zorg bij kanker hebben IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) in samenwerking met Noordhoff Health een e-learning-module ontwikkeld.


Samen met Vestalia hebben V&VN Oncologie en IKNL tevens een masterclass ontwikkeld. De e-learning en een verdiepende masterclass zijn bedoeld als bij- en nascholing voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die nauw betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de patiënt met of na kanker en zijn naasten. Met deze scholing krijgen zij kennis en vaardigheden aangeboden om hun psychosociale zorgverlening verder te ontwikkelen. De e-learning en masterclasses gaan in op de volgende onderwerpen:

  • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  • het gesprek voeren met ondersteuning van een signaleringsinstrument
  • basis psychosociale zorg, inclusief advisering
  • verwijzen naar gespecialiseerde passende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse instrumenten

De e-learning en de masterclass zijn V&V-geaccrediteerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de e-learning, kosten en inschrijving, zie de website van Noordhoff Health. En voor meer informatie over de masterclass, kosten en inschrijving, zie de website van Vestalia. Dit scholingsaanbod is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Naast de e-learning psychosociale zorg wordt een aantal verdiepende e-learning modules ontwikkeld op het gebied van bewegen, seksualiteit, werk.

Congres Kanker en Leven

De Taskforce Cancer Survivorship organiseert ieder jaar het congres Kanker en Leven (voorheen kankeroverleversschapssymposium) voor zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker. Naast een plenair gedeelte waarin actuele thema’s de revue passeren worden er in de werksessies belangrijke vraagstukken uitgediept.

NVPO-congres

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) organiseert al meer dan 25 jaar een jaarlijks congres voor zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en patientenvertegenwoordigers. Het congres van 2020 staat in het thema van ‘Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt!’. Naast een plenair ochtenddeel zijn er in de middag meerdere workshops en een wetenschappelijk symposium.

Meer informatie

Voor meer informatie over scholing en congressen kunt u terecht bij Miranda Velthuis