HPB-tumoren

HPB (hepato-pancreato-biliaire) tumoren omvatten alle tumoren van de alvleesklier, lever, galblaas en galwegen. Met ruim 2300 nieuwe diagnoses per jaar komt alvleesklierkanker het meest voor. Leverkanker en galweg-galblaaskanker komen met bijna 800 nieuwe diagnoses per jaar ongeveer even vaak voor. Leverkanker komt twee keer zo vaak voor bij mannen dan vrouwen.

Lees meer over de incidentieoverleving en prevalentie van HPB-tumoren. 

Informatie voor patiƫnten over alvleesklierkanker, leverkanker, galblaas- en galwegkanker vindt u op kanker.nl

Contact

Meer informatie over de registratie van en onderzoek naar HPB-tumoren en over regiorapportages en (regionale) werkgroepen is verkrijgbaar bij onderstaande medewerkers. Meer informatie over openstaande klinische trials is verkrijgbaar bij het trialbureau van IKNL.