Onderzoek bij huidkanker

De NKR-data zijn een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van binnen en buiten IKNL gebruiken gegevens uit de NKR voor klinisch of epidemiologisch onderzoek, zoals de in het European Journal of Cancer (maart 2018) gepubliceerde studie naar trends in incidentie van dik, dun en in situ melanoom in een aantal Europese landen. Daarnaast kunnen NKR-gegevens ook een rol spelen bij onderzoek naar en het bevorderen van (transparantie over) kwaliteit van zorg

De afgelopen jaren hebben de huidkankergegevens uit de NKR aan de basis gestaan van verschillende onderzoeken. Voor het vrij zeldzame Merkelcelcarcinoom is een uitgebreide studie verschenen (Uitentuis et al., JAAD, 2019), maar ook naar de frequent voorkomende vormen BCC en PCC zijn studies gedaan, zowel op het gebied van zorggebruik en nacontrole (Wakkee et al., EJC 2019) als op het gebied van kwaliteit van leven (Arts et al., Dermatology, 2019). In de diagnose en behandeling van melanoom zijn de afgelopen jaren stormachtige ontwikkelingen geweest. Wat die ontwikkelingen betekenen voor een patiĆ«nten op populatieniveau wordt continu gemonitord met gegevens uit de NKR. Bijvoorbeeld voor de oudere melanoompatient (Schuurman et al., Acta Oncol, 2019) of voor patiĆ«nten waarbij het primaire melanoom niet gevonden werd (Verver et al., IJC 2019).

Onderzoeksprojecten