Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep

Zoekresultaten

Informatie belangrijk na fout-positieve mammografie bij screening Een aanzienlijk deel van de vrouwen die een fout-positieve uitslag van het bevolkingsonderzoek hebben ontvangen, laat zich vier jaar na deze onterechte verwijzing niet meer screenen. W. Setz-Pels en collega's stellen in de British Journal of Cancer dat vrouwen met een fout-positieve uitslag bewust gemaakt dienen te worden van het belang van deelname aan toekomstige screeningsrondes, omdat dit de beste garantie biedt voor een vroegtijdige diagnose van een eventuele kwaadaardige tumor.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2013/informatie-belangrijk-na-fout-positieve-mammografi Bijdragen R & D aan betere zorg IKNL ondersteunt en faciliteert veel onderzoek naar de impact van medische behandelingen en mogelijkheden om de zorg voor patiënten met kanker te optimaliseren. Dit heeft de afgelopen decennia aantoonbaar bijgedragen aan het verder optimaliseren van de zorg. Op deze pagina staat een beknopt overzicht van de bijdragen van IKNL aan het verbeteren van de oncologische zorg in Nederland. www-iknl-prod.azurewebsites.net/onderzoek/bijdragen-onderzoek-aan-betere-zorg Regiorapportages endometrium- en ovariumcarcinoom: leren door te delen In 2016 heeft IKNL een regiorapportage geïntroduceerd voor het endometriumcarcinoom. Deze rapportage is bedoeld om binnen een regio met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg. Met behulp van figuren wordt per ziekenhuis de stand van zaken gepresenteerd voor specifieke aspecten van de geleverde zorg. Het gaat hierbij onder meer over het aantal diagnoses en behandelingen, maar ook frequentie van adjuvante behandeling bij endometriumcarcinoom en doorverwijzingen binnen en buiten de regio. De regiorapportages zijn in alle regio’s in Nederland besproken.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/regiorapportages-endometrium-en-ovariumcarcinoom-l Verwijsgids Kanker: landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) lanceert de Verwijsgids Kanker, de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren. De patiëntenorganisaties zijn blij met het initiatief: ‘De Verwijsgids levert betrouwbare informatie, biedt keuzemogelijkheden aan zorgverleners en draagt zo bij aan zelfmanagement’, aldus de Prostaatkankerstichting. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/verwijsgids-kanker-landelijk-dekkende-sociale-kaar Diagnoseziekenhuis beïnvloedt kans op krijgen behandeling slokdarmkanker Het ziekenhuis waar de diagnose ‘slokdarmkanker’ wordt gesteld, heeft invloed op de behandeling en uiteindelijke overlevingskansen van deze patiënten. Uit onderzoek van Margreet van Putten (IKNL) en collega’s blijkt namelijk dat er een aanzienlijke variatie bestaat tussen het ziekenhuis van diagnose en de kans dat patiënten met curabele slokdarmkanker worden doorverwezen voor een curatieve behandeling. Om deze verschillen te verkleinen adviseren de onderzoekers alle patiënten te bespreken in multidisciplinaire overlegteams in aanwezigheid van ervaren slokdarmkankerspecialisten. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/diagnoseziekenhuis-beinvloedt-kans-op-krijgen-beha Ziekenhuis van diagnose beïnvloedt kans operatie pancreascarcinoom Patiënten met niet-uitgezaaid pancreascarcinoom hebben een grotere kans op het krijgen van een in opzet curatieve operatie wanneer de primaire diagnose is gesteld in een ziekenhuis dat pancreaschirurgie uitvoert. Indien de diagnose is gesteld in een niet-pancreascentrum is de kans op een operatie aanzienlijk kleiner. Het centrum van diagnose was niet geassocieerd met een verbeterde langetermijnoverleving indien gecorrigeerd voor de hogere kans op resectie in de pancreascentra. Dat blijkt uit een studie van Maikel Bakens (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s die onlangs is verschenen in de British Journal of Surgery.   www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2015/ziekenhuis-van-diagnose-beinvloedt-kans-operatie-p COVID-19 en hoofd-halskanker Als gevolg van de COVID-19-crisis is het aantal nieuwe diagnoses hoofd-halskanker sinds maart lager dan verwacht. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA. www-iknl-prod.azurewebsites.net/covid-19/covid-19-en-hoofd-halskanker 20 juni Wereldnierkankerdag Op 20 juni is het Wereldnierkankerdag. Op deze dag staan we extra stil bij de impact van nierkanker op patiënten en hun naasten. Nierkanker en de behandeling ervan kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Sinds kort is een app (in Profiles Registry) beschikbaar waarmee nierkankerpatiënten thuis de bijwerkingen van behandeling kunnen rapporteren. Die informatie is zowel inzichtelijk voor de patiënt, als voor de zorgverlener waarmee de zorg voor de patiënt verder geoptimaliseerd kan worden. De app wordt momenteel geïmplementeerd voor patiënten met niercelkanker in het PRO-RCC project door Amsterdam UMC samen met IKNL en patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/20-juni-wereldnierkankerdag-(1) Begeleiding voor naasten van mensen met kanker vanuit de WMO Met kortdurende psychologische hulp kunnen partners van mensen met kanker hun zorgende rol beter volhouden. Vooral de mantelzorger voor patiënten met complexe problemen legt grote druk op gezinsleden, waardoor er risico is op uitval en daardoor grotere problemen voor de patiënt en het gezin. Door de draagkracht van deze mantelzorgers te vergroten, kunnen zij de zorg voor hun naaste beter hanteren en langer volhouden. In Amsterdam is kortdurende ondersteuning beschikbaar voor partners van mensen met een hersentumor dankzij verwijzing vanuit het ziekenhuis naar een gespecialiseerd centrum voor psychosociale zorg. Een efficiënte manier om gespecialiseerde zorg en ondersteuning vanuit de WMO te bieden aan een specifieke doelgroep.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/begeleiding-voor-naasten-van-mensen-met-kanker-van Wankele balans in diagnostiek en behandeling oudere kankerpatiënten Het blijft een wankele balans in de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met kanker en wat een patiënt aan kan. Dat concluderen IKNL-onderzoekers en medisch specialisten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, de oudere patiënt’. Oudere patiënten krijgen andere diagnostiek en andere behandelingen dan jongere patiënten. Bij praktisch alle soorten kanker zijn er ook grote verschillen tussen ziekenhuizen. De wankele balans tussen de klinische bevindingen, de zwaarte van een behandeling, de vitaliteit, de sociale omgeving en de wensen van de patiënt vraagt om maatwerk in diagnostiek en behandeling. Aanvullende registratie van gegevens moet dit maatwerk gaan onderbouwen. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/wankele-balans-in-diagnostiek-en-behandeling-ouder NKR-datamanagers: ‘Met legsteentjes puzzelen waar patiënt wat aan heeft’ Jolanda van Gogh is sinds 1997 in dienst bij IKNL (voorheen IKZ) als datamanager en sinds enkele maanden specifiek betrokken bij de registratie longkanker. Haar collega drs. Sandra Vijftigschild is sinds 2010 werkzaam bij IKNL (voorheen IKR) als datamanager. “Het vervelende van longkanker is dat het meestal in een laat stadium wordt ontdekt. Daarom is het heel interessant om te zien welke inspanningen artsen allemaal verrichten om de overlevingskansen van deze patiënten te helpen verbeteren.” Een interview over de uitdagingen en boeiende kanten van het werk als datamanager van de Nederlandse Kankerregistratie. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/nkr-datamanagers-‘met-legsteentjes-puzzelen-waar-p Proefschrift: overleving patiënten met slokdarm- en maagkanker toegenomen De overleving van patiënten met slokdarmkanker is de afgelopen 26 jaar aanzienlijk toegenomen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatie, in combinatie met het concentreren van slokdarmkankeroperaties in gespecialiseerde ziekenhuizen. In recentere jaren is de overleving van patiënten met maagkanker eveneens verbeterd, zo blijkt uit het proefschrift dat Margreet van Putten (IKNL) 25 mei 2018 verdedigt aan de Erasmus Universiteit. De variatie tussen ziekenhuizen wat betreft behandeling en impact daarvan op de overleving blijft volgens de promovenda een aandachtspunt. Dit geeft aan dat de besluitvorming rondom de behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker nog verder kan worden geoptimaliseerd.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/proefschrift-overleving-patienten-met-slokdarm-en